Harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Poniżej przedstawiamy harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Wieprz w roku 2019.

1) OSP Frydrychowice – 26.01.2019r. – godz. 17.00 (sobota)

2) OSP Nidek – 2.02.2019r. – godz. 17.00 (sobota)

3) OSP Przybradz – 10.02.2019r. – godz.15.00 (niedziela)

4) OSP Wieprz – 9.02.2019r. godz.16.00 (sobota)

5) OSP Gierałtowice – 17.02.2019r. – godz. 15.00 (niedziela)