Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - aktualizacja

Urząd Gminy Wieprz poniżej przedstawia harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Wieprz w miesiącu marcu 2017 roku.

MIEJSCOWOŚĆ

 

Termin odbioru odpadów

WIELKOGABARYTOWYCH

 NIDEK

 

IV PIĄTEK

24.03.2017

WIEPRZ GÓRKA

w tym Przysiółki: Korcza, Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka
za Kościołem

 

IV WTOREK

28.03.2017

WIEPRZ DÓŁ

od Andrychowa wzdłuż drogi wojewódzkiej- w tym Przysiółki: Stankiewiczówka, Biała Droga, Rzym, Krzakowiec- do drogi powiatowej
na Wadowice

 

 

V ŚRODA

29.03.2017

WIEPRZ DÓŁ

droga na Nidek od dawnej poczty
w kierunku Gierałtowic

POZOSTAŁA CZEŚĆ WIEPRZA

dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy
z Gierałtowicami i Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń

 

V CZWARTEK

30.03.2017

WIEPRZ GÓRKA

od strony ul. Starowiejskiej Kuwik, Wronowiec

V PIĄTEK

31.03.2017

GIERAŁTOWICE

oraz dodatkowo budynek mieszkalny nr 535 z terenu Wieprza

V PIĄTEK

31.03.2017

GIERAŁTOWICZKI

oraz budynki mieszkalne
w Gierałtowicach od nr 218 w stronę Gierałtowiczek

V PIĄTEK

31.03.2017

PRZYBRADZ

oraz budynki mieszkalne
we Frydrychowicach od składu budowlanego P. Żyły w kierunku mostu w Przybradzu

 

V ŚRODA

29.03.2017

FRYDRYCHOWICE

w tym Przysiółki: Podlas, Zarzecze, Wielki Dwór, Lendwork, Gościniec, Użarta, Granice, Rusyczyzna, Szwarcowizna

 

V CZWARTEK

30.03.2017

FRYDRYCHOWICE

w tym Przysiółki: Łęg, Szafrańszczyzna, Michałowszczyzna oraz wszystkie budynki usytuowane przy głównej drodze na odcinku od Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Frydrychowicach do budynku składu budowlanego P. Żyły oraz do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w kierunku Wieprza

V CZWARTEK

30.03.2017

UWAGA: W dniu wywozu odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz.700!!!

 

 


 

 

Aktualizacja 13.03.2017r.

UWAGA MIESZKAŃCY BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH  GMINY WIEPRZ!


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że za odpady wielkogabarytowe rozumie się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. UWAGA: do odpadów wielkogabarytowych nie należą sprzęt RTV i AGD, wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

 

Z poważaniem

ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W ANDRYCHOWIE