DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE WIEPRZ

Harmonogram dyżurów przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym od 29 czerwca 2015r. do 31 sierpnia 2015r.

Termin dyżuru

Placówka przedszkolna

Telefon kontaktowy do placówki

29.06.2015-

9.07.2015

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu

33 8755319

10.07.2015-

22.07.2015

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu

33 8755191

23.07.2015-

28.07.2015

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nidku

33 8755811

29.07.2015-

7.08.2015

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

33 8755178

10.08.2015-

19.08.2015

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybradzu

33 8795770

20.08.2015-

31.08.2015

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydrychowicach

33 8795729

 

Prosimy rodziców o kontakt z poszczególnymi dyrektorami w celu podpisania umowy na opiekę nad dzieckiem podczas wakacji.