Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że do 23.08.2016 r. przyjmowane będą wnioski do projektu "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej".

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 • SZKOLENIA: Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • WARSZTATY: warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne
 • DOTACJE: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych
 • WSPARCIE POMOSTOWE (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolski(powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w godzinach 10:00 – 14:00. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego w jednym z punktów obsługi:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu (biuro projektu)

Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

tel./fax: 33 8475 475,

e-mail: szih@szih.pl

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.

Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44,

e-mail: cbmz@cbmz.pl

 • Szkoła Językowa Helper International

Wadowice, Plac Kościuszki 4, I piętro (strona lewa)

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 (dolny parter; wejście w bramę od Alei Henryka - obok sklepu "Kacperek")

tel.: 32 645 19 98,

e-mail: tozch@tozch.edu.pl

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 (II piętro)

tel.: 32 645 19 68,

e-mail: biuro@armz.pl

 • Olkusz, ul. Legionów Polskich 14

 

Regulamin rekrutacji, formularze rekrutacyjne i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej

http://czasnabiznes.eu

 

Zobacz plakat