Doposażenie oddziału przedszkolnego przy ZSP nr 1 w Wieprzu

Oddział przedszkolny działający przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu, do którego uczęszcza 25 dzieci,  wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie o wartości 87 tyś. zł., które do końca bieżącego roku zakupione zostanie w ramach projektu „Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP nr 1 w Wieprzu”.

 Do realizacji projektu Gmina Wieprz jako beneficjent nie będzie musiała wnieść wkładu własnego gdyż zgodnie z zasadami prowadzonego naboru projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 100% finansowane są ze środków Unii Europejskiej.
Ty sposobem o nowe wyposażenie wzbogaci się istniejący plac zabaw, kuchnia oraz stołówka. Jednak najbardziej pożądanym wyposażeniem dla dzieci będą zapewne nowe zabawki, artykuły plastyczne czy nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny. Za sprawą pozyskanych środków w ramach prowadzonych zajęć wykorzystywana będzie mogła być m.in. tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem przewidzianym dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Do końca października br. przygotowany zostanie i złożony kolejny wniosek o wyposażenie oddziałów przedszkolnych tym razem w Nidku oraz we Frydrychowicach. Wartość analogicznego wyposażenia, jak w przypadku oddziału przedszkolnego w Wieprzu, wyniesie ok. 174 tyś. zł. Planowany termin realizacji tego projektu to I kw. 2015 r.