Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

27 sierpnia 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Pani Wójt Małgorzata Chrapek podpisała umowę o dopłatę w formie dofinansowania na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej
W Małopolsce dotacje z budżetu państwa na połączenia autobusowe dostało tylko 15 samorządów i tylko dwie gminy z powiatu wadowickiego: Wieprz i Kalwaria Zebrzydowska. Gmina Wieprz otrzymała 8.466,00 zł dotacji. Dołoży do tego jeszcze 1.100,00 zł z własnego budżetu.


Dzięki temu od 16 września uruchomione zostanie połączenie Wieprz Bania – Wieprz Szkoła przez Górkę, które od dłuższego czasu nie funkcjonowało. Będzie to 10 kursów dziennie od poniedziałku do piątku, a połączenie będzie obsługiwał jeden z lokalnych przewoźników.


Proponowany plan odjazdów:


Odjazdy

Wieprz Bania

w kierunku

Wieprz Szkoła

Odjazdy

Wieprz Szkoła

w kierunku

Wieprz Bania

6.10

6.20

7.15

7.25

8.20

8.30

9.15

9.40

10.05

10.15

11.05

11.20

12.05

12.20

13.05

13.20

14.15

14.20

15.50

16.00