Demontaż azbestu - pomoc rzeczowa

Informujemy, że do końca marca 2017 r. przedłużona została realizacja projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków tzw. Programu Szwajcarskiego.

W związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi do końca marca 2017 r. oprócz demontażu i zbiórek wyrobów zawierających azbest, prowadzone będzie działanie polegające na finansowaniu kosztów zakupu blachy dla: osób najuboższych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - które zdemontują azbestowe pokrycie dachowe z budynku mieszkalnego (limit do 200 m2) oraz z budynku gospodarczego (limit do 400 m2).

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Wieprzu w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2016 r. Więcej informacji w tym zakresie uzyskać będzie można pod nr tel. 33/875-51-23 wew. 14 lub osobiście w pok. nr 4.