Cyfrowa gmina

W dniu 15 października br. minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita rozdali przedstawicielom samorządów gminnych czeki z kwotami, które gminy przeznaczyć będą mogły na zwiększenie cyberbezpieczeństwa cyfrowego urzędów gmin oraz jednostek im podległych i nadzorowanych. Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek odebrała czek na kwotę 375 tyś. zł.

Po przeprowadzeniu obowiązkowego audytu w zakresie aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt IT wraz z oprogramowaniem i licencjami. Zakupy inwestycyjne dokonane zostaną do końca 2022 r.