Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 5999/1, 2468/9, 2470/2, 5998, 2531/11 w m. Wieprz, gm. Wieprz (zadanie 5.1)

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zaprasza do zapoznania się z warunkami udziału w zamówieniu oraz złożenia ofert na wykonanie inwestycji pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 5999/1, 2468/9, 2470/2, 5998, 2531/11 w m. Wieprz, gm. Wieprz (zadanie 5.1)

Szczegóły warunków zamówienia w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu dostępne na stronie BIP Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu (zakładka: zamówienia publiczne):

https://bip.malopolska.pl/gzgswwieprzu,a,1893715,gzgs27162021-budowa-odcinka-sieci-kanalizacji-sanitarnej-na-dzialkach-nr-59991-24689-24702-5998-2531.html