Bezpłatne Konsultacje Indywidualne

Możliwość pozyskania dofinansowania w ramach VIII i IX naboru m.in. na:
-  rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej
-  działalność non-profit
-  inwestycje melioracyjne

Zobacz plakat