Badanie poczucia bezpieczeństwa oraz oceny skuteczności pracy Policji

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, że Polska Policja jest na etapie wdrażania nowego narzędzia w systemie aktywizacji i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządem terytorialnym i społeczeństwem pod nazwą „Mapa zagrożeń”.

Mapa zagrożeń ma:

  • odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby,
  • wskazywać zagrożenia  dostrzeżone przez obywateli
  • zawierać prognozy zagrożeń, również w związku z organizacją różnorodnych „imprez”,
  • służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb,
  • umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia  bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi  własnymi Policji,
  • być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.

 

Mapy Zagrożeń opracowane w formie graficznej, opisowej i tabelarycznej od marca 2016 r. będą dostępne na stronach internetowych wszystkich Komend Powiatowych, Wojewódzkich oraz Komedy Głównej Policji.   

 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do czytelników, o wzięcie udziału w anonimowym badaniu ankietowym pn. „BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI PRACY POLICJI”.

 

Głównym celem badania ankietowego, do którego Państwa zapraszamy, jest uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród członków lokalnych społeczności oraz oceny skuteczności pracy polskiej Policji. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w analizach stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego sporządzanych na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zachowaniom aspołecznym.

 

Ankietę można pobrać w formie pliku Word i odesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ankieta@wadowice.policja.gov.pl, w terminie do 26 lutego 2016 r.

 

Pobierz ankietę

 

lub bezpośrednio wypełnić online dostępny formularz poniżej: