Ankieta dla osób nieaktywnych zawodowo 60+

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat problemów osób starszych.

Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej poznać potrzeby i problemy osób starszych. Na podstawie danych z ankiety stworzymy diagnozę społeczno–demograficzną, niezbędną w przygotowaniu projektu stworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Wieprzu.

Dzienny Dom „Senior–Wigor” zapewniać będzie organizacje czasu wolnego i zajęcia w ramach różnych pracowni np. kulinarnej, plastycznej. Ponadto usługi wspomagające mające na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, usługi w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej, opiekuńczej, terapii zajęciowej oraz aktywności ruchowej i rehabilitacji. Ośrodek będzie zapewniał transport do/z Dziennego Domu „Senior +” (w szczególności dla osób mających problem z poruszaniem).

Ankieta jest w pełni anonimowa, Państwa odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w zestawieniach statystycznych.Wypełniona ankietę prosimy przesłać na adres mailowy: gopswieprz@poczta.onet.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu!


Pobierz ankietę