Akordeon dla uczniów ZSP nr 2 w Wieprzu

Uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu otrzymali akordeon, którego zakup sfinansowany został ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieprz. Akordeon wykorzystywany będzie w trakcie lekcji muzyki oraz szkolnych uroczystości. Docelowo służyć będzie do nauki gry na instrumentach dla zainteresowanych uczniów. Akordeon przekazany został przez Wójta Gminy Wieprz Małgorzatę Chrapek oraz Sołtysa wsi Wieprz Barbarę Herma na ręce Dyrektora ZSP nr 2 w Wieprzu Aleksandry Kamionka.