ABC dla NGO

ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową. Dowiedz się wszystkiego co potrzebujesz by skutecznie działać społecznie.

Serdecznie zapraszamy aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 31.10.2021 Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przystąpienie do projektu MOWES2. Przytępienie do projektu będzie wiązać się z uzupełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej. Po zgłoszeniu się na interesujące Państwa szkolenia, zostaną do Państwa wysłane odpowiednie formularze. Więcej informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów znajdą Państwo pod linkiem: https://bis-krakow.pl/projekt/mowes-mz-2019-2022/

Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy zgłoszą się na co najmniej 3 szkolenia przewidziane są pakiety edukacyjne, które zostaną zakupione dla Państwa NGO. Pakiety będą dobierane indywidualnie na podstawie Państwa wyborów i potrzeb NGO. Na pakiety składać się będą materiały edukacyjne, książki i publikacje o wartości do 60 złotych.

Dla organizacji, których przedstawiciele wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym przewidziana jest nagroda w wysokości 1000 złotych na realizację małego projektu w obszarze działań Organizacji.

Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania.

Rejestracja na szkolenie:

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy (linki pod opisami szkoleń).

Harmonogram szkoleń:


 1. NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 4.11.2021 godz. 17.00-20.00 - Olga Glńska

 • Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań
 • Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
 • Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym
 • Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit
 • Kto może założyć organizację?
 • Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
 • Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
 • Jak sfinansować działania organizacji?
 • Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSyNTf_HcDxUHoW4iEXG0GAFfsQ4v7VUomulB4xAOJriCSDg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 31.10.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 1. Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie

10.11.2021 godz. 17.00 – 20.00 Ewa Chromniak

 • Integracja – ja i planowanie?
 • Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery
 • Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)
 • Misja organizacji
 • Podsumowanie i zakończenie

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8n_HNbptQIz_jPDpibxx0H94maXzsDuHY2oXDmSwAi0hNTA/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 5.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 1. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej

18.11.2021 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik

 • Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
 • Rola władz w organizacjach pozarządowych
 • Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
 • Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
 • Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT3eX-g2o-KY4B9PRp9TEHi2bhUMXWKHU0y6Mi2NICPENbSw/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 12.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 1. Źródła finansowania NGO - 25.11.2021 godz. 17.00-20.00 Kasia Wychowaniec

 • Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice
 • Granty i dotacje
 • Darowizny i sponsoring
 • Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_bF7u0iCIFs88TzHfjXZIQ9z8QGyioRDo56ApOeZ7nB3VNQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 1. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu 2.12.2021 godz. 17.00-20.00 Olga Glińska

 • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia
 • Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej
 • Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJABL9leFeOdh2HTMBMTMLJ97YwR8Kohx4Glflioc79ZlPQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 26.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 1. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu 9.12.2021 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik

 • Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
 • Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
 • Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeloTxOzrF4D-zTrtoRIbTzYKPXjxRWBPeO9ejxVW916ifq0Q/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 3.12.21. Liczba miejsc jest ograniczona


7. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie 16.12.2022 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik


 • Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy
 • Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego
 • Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
 • Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
 • Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

Link do rejestracji:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8FnCEarGfZAHu-CBThmtAfG7-KVr1aOKuhH3QD71lmjijLQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 11.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 1. Księgowość i zarządzanie finansami NGO - 5.01.2022 godz. 17.00 – 20.00 Małgorzata Klewska

1)Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę

2)Uproszczona księgowość, a pełne księgi - warunki

3)Procedury wewnętrzne:
o Czym jest polityka rachunkowości
o Sprawny obieg dokumentów
o Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
o Współpraca zarządu z księgowością
o Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
o Sprawozdawczość finansowa i podatki

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoua2eKqobAfXzWedokHw46S3HSeMrYhEqKuXlLj3WGC8Z_g/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 17.12.21. Liczba miejsc jest ograniczona


Programy szkoleń:

Akademia Koordynatora Projektu

Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej

Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie

NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?