Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju – wypełnienie poniższego Arkusza Pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania.
W Arkuszu Pomysłu prosimy przedstawić, co Pan/Pani chciałby/chciałaby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.


Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości
i rolnictwa.


Informujemy, że podane poniżej informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” wyłącznie na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
Informacje o postępach prac nad utworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju zamieszczane są na stronie www.dolinasoly.eu

 

Pobierz arkusz