Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieprzu

ul. Centralna 9, 34 – 122 Wieprz
tel. 033 875 – 50 – 10

Godziny otwarcia:

GBP w Wieprzu

od poniedziałku do środy 11 - 19
Czwartek 8 - 16
Piątek 11 - 19

Filia we Frydrychowicach

34-108 Frydrychowice, ul. Floriańska 9
Wtorek 11 - 18
Środa 12 - 19
Piątek 11 - 18

Filia w Gierałtowicach

ul Św. Marcina 8, 34-122 Gierałtowice
Środa 14 - 18
Piątek 15 - 20

Filia w Nidku

34-122 Nidek, ul. św. Jana Pawła II 34
Wtorek 13 - 18
Czwartek 8 - 16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
ul. Wadowicka 4, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033 875 – 54 – 15


Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieprzu
ul. Podgórze 18, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 52 – 90
www.sds-wieprz.org.pl

Żłobek Misiowy Zakątek
ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice
Tel. 33 879 - 57 - 22 
e-mail: zlobekfrydrychowice@interia.pl
http://zlobekfrydrychowice.pl/

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Frydrychowicach
ul. Wadowicka 77, 34-108 Frydrychowice
Tel.: 033/ 879 – 57 – 29
e-mail: gimfrydrychowice@szkola.wp.pl
www.spfrydrychowice.iap.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Św. Marcina 7, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 - 78
e-mail: spgce@wp.pl
www.spgieraltowice.iap.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku
ul. św. Judy Tadeusza 2, 34-122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 58 – 11
e-mail: zspnidek@op.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu
ul. Szkolna 50, 34 – 108 Przybradz
Tel.: 033/ 879 – 57 – 70
e-mail: zspprzybradz@wp.pl
http://www.zspprzybradz.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu
ul. Centralna 19, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 - 25
e-mail: szk678m@poczta.onet.pl
www.zss1wieprz.republika.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 51 – 91
e-mail: kam123@poczta.onet.pl
www.zss2wieprz.republika.pl

Przedszkole Publiczne Gminy Wieprz nr 3 w Wieprzu
ul. Centralna 15, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 53 - 19
http://przedszkole-wieprz.com.pl/


Gminny Zakład Wodociągów
ul. Centralna 5, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 50 - 61
Stacja Uzdatniania Wody Gierałtowice:
033/875 - 53 - 37
w razie awarii 0605 651 310
www.gzw.wieprz.pl

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu
ul. Centralna 5, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 33 875 51 18 wew 13
https://bip.malopolska.pl/gzgswwieprzu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wieprzu
ul. Wadowicka 3, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 50 - 52
www.spzoz-wieprz.pl/

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu
ul. Centralna 7, 34 – 122 Wieprz
Tel.: 033/ 875 – 52 – 16
http://wieprz.naszgok.pl/

Copyright © 2019 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski