Zawiadomienie XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 13 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/209/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz.
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał