Zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów,
wystaw i pokazów z udziałem ptaków.