Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Wieprzu, GZW oraz GZGŚ

Informujemy, że od dnia 4 maja 2021 r. (wtorek) wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy w Wieprzu, w Gminnym Zakładzie Wodociągów oraz w Gminnym Zakładzie Gospodarki Ściekowej.

Urząd Gminy wraz z jednostkami czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Ponownie otwarte zostaje wejście główne do Urzędu. Praca urzędu odbywać będzie się z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych mających zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i obywatelom.

W związku z powyższym:

– dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów jak również osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem,

– niezbędne jest także zachowanie odstępów miedzy osobami oraz zakrywanie ust i nosa,

– interesanci po wejściu do urzędu zobligowani są do zdezynfekowania rąk środkami do dezynfekcji dostępnymi przy drzwiach wejściowych.

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przypominamy i prosimy, o ile to możliwe, o załatwianie wszelkich spraw urzędowych za pośrednictwem poczty, telefonicznie bądź za pomocą środków elektronicznych (drogą mailową – sekretariat@wieprz.pl, poprzez ePUAP – adres skrytki ePuap: /h5913uvncj/skrytka lub telefonicznie tel. 33/875-51-23.