Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawił listę potencjalnych operatorów, którzy będą  udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja przyznająca dotacje: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków. Tel.
tel. 12-617-66-01
Adres strony www: www.marr.pl

Tytuł projektu: „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą -25”

Liczba dotacji do przyznania: Liczba dotacji do przyznania - w trakcie negocjacji Do projektu zakwalifikuje się 120 osób (2 edycje x 60 osób)

Punkt rekrutacyjny: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

Planowany termin rekrutacji:

Wrzesień - październik 2013 – I edycja

Styczeń - luty 2014 – II edycja