Wolne miejsca w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu

W związku z realizacją projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu Gminy Wieprz, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego (uczestnik nie może być osobą całkowicie niesamodzielną).

Ośrodek oferuje dzienny pobyt w dni robocze od poniedziałku do piątku, dwa posiłki dziennie, transport do i z placówki, terapie i animacje (m.in. spotkania z muzyką, filmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, fizjoterapię, poradnictwo psychologiczne i socjalne), a także opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego.

Oferujemy pomoc w załatwianiu bieżących spraw.

Każdy może liczyć na zapewnienie opieki i miło spędzony czas.

Zapraszamy do kontaktu:

Kierownik Dziennego Domu Seniora w Wieprzu,

Wieprz, ul. Podgórze 18

tel.: 33 432 26 30

lub

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu

Wieprz, ul. Wadowicka 4

tel.: 33 875 54 15