Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Frydrychowice

Informacja Wójta Gminy Wieprz o wprowadzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Frydrychowice dla których świadczy usługi Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach

Wójt Gminy Wieprz informuje, że z dniem 1 maja 2021 roku wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (na okres 3 lat) zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Decyzja nr KR.RZT.70.59.2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.)

Pobierz decyzję