Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Wójt Gminy Wieprz informuje, że z dniem 18 czerwca 2021 roku wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz (na okres 3 lat) zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Decyzja nr KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19 maja 2021 roku.)