Książki naszych marzeń

Wojewoda Małopolski podpisał umowy dofinansowania z gminami, które złożyły wnioski w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. W pierwszej edycji programu Gmina Wieprz otrzyma 9 332 zł. na zakup książek do bibliotek dla szkół podstawowych.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależy od liczby uczniów i wyniesie:


•    1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
•    1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;


Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami.Podstawowym rezultatem ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. W ramach projektukażda gmina zobowiązana jest do zorganizowania 2 wydarzeń promujących czytelnictwo oraz do przeprowadzenia co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci uwzględniona zostanie także podczas organizowanych przez szkoły spotkaniach z rodzicami.
Książki zakupione zostaną do wszystkich 6 szkół podstawowych. Wkład własny gminy  w realizację zadania wyniesie 2.333 zł. Termin zakończenia zadania upływa z dniem 31.12.2015 r.