Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zawiadomienie XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz

Administrator - 24.05.2018 11:48

Zawiadomienie XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wieprz.Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Wieprz.
 5. Interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
 9. Przedstawienie informacji przez Policję na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
 11. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/189/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieprzu.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/190/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieprzu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wieprz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieprz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz.
 21. Wolne wnioski.
 22. Odpowiedzi na  interpelacje.
 23. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

   Pobierz projekty uchwał

 

  Pobierz mapy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz


Ilość wyświetleń: 384


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.063474893569946