Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

INFORMACJA O ZWOLNIENIU OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYTUŁU ZASTOSOWANIA EKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Administrator - 29.12.2017 12:12

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wieprz uchwały wprowadzającej zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła, Urząd Gminy Wieprz informuje o możliwości korzystania z powyższego zwolnienia od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022r.Zwolnienie obejmuje wyłączniebudynki mieszkalne, w których na dzień 1 stycznia 2018 r., do celów grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła, takie jak:

  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie na lekki olej opałowy,
  • pompy ciepła,
  • kotły 5 klasy na węgiel lub biomasę
  • kotły spełniające wymagania ekoprojektu

Budynki mieszkalne, w których dokona się zmiany systemu ogrzewania po dniu 1 stycznia 2018 r. oraz budynki mieszkalne wybudowane po dniu 1 stycznia 2018 r., w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła, również podlegają zwolnieniu, lecz począwszy od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono inwestycję polegającą na wymianie systemu ogrzewania, lub w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budynku.

W celu uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego z powodu zastosowania ekologicznego źródła ciepła, podatnik obowiązany jest przedstawić:

1) informację zawiadamiającą o zastosowaniu ekologicznego źródła ciepła i spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości (do pobrania)

2) informację w sprawie podatku od nieruchomości (do pobrania)

3) kopie faktur lub rachunków potwierdzających wydatki poniesione w związku z zastosowaniem w budynku mieszkalnym ekologicznego źródła ciepła,

4) w przypadku zastosowania kotłów na paliwo stałe – certyfikat lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012

5) w przypadku zastosowania kotłów zgodnych z ekoprojektem – certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów ekoprojektu.

 Aby zwolnienie zostało uwzględnione, należy dostarczyć wskazane dokumenty do pok. nr 6 lub bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Wieprz.


Ilość wyświetleń: 1374


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.059599161148071