Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Gminy Wieprz

Administrator - 24.08.2017 11:38

Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Wieprz.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk i Brusy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/348/14 Rady Gminy Wieprz
z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2015 – 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/349/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 – 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr XLI/227/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
13.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie stawki czynszu regulowanego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
15. Wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na  interpelacje.
17. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał cz. 1

  Pobierz projekty uchwał cz. 2


Ilość wyświetleń: 1042


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.072603940963745