ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Urząd  Gminy  Wieprz  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1  lutego  2017  r. do 28 lutego 2017 r.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2016 r. do 31 stycznia 2017r.
  • umowy dzierżawy
  • nr konta

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi: 86,00 zł do 1 ha użytków rolnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz  (pok. nr 18 ) lub pod numerem telefonu 33 875 51 18 w. 23

Wzór wniosku

Oświadczenie

Tekst jednolity ustawy