ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Urząd  Gminy  Wieprz  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2015 do 28  lutego  2015 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015 r.
  • umowy dzierżawy.    

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku wynosi: 81,70 zł do 1 ha użytków rolnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz  (pok. nr 18 ) lub pod numerem telefonu 33 875 51 18 w. 23

Procedura zwrotu


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej