Zwrot podatku akcyzowego- wydłużenie terminu

Urząd Gminy w Wieprzu informuje iż termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej uległ wydłużeniu.

Wypełnione wnioski można składać do 1 kwietnia 2019r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. W przypadku gdy rolnik posiada bydło do wniosku należy również dołączyć informację z ARiMR odnośnie średniej rocznej liczby DJP bydła w 2018r.

Wzór wniosku z możliwością edycji jest dostępny pod następującym adresem: http://www.wieprz.pl/akcyza

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 875 51 18 w. 30 (podatki).