Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wieprz - AKTUALIZACJA

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Urząd Gminy Wieprz wprowadza od 3.11. do 4.12.2020 r. pewne ograniczenia:

1) Wejście do budynku Urzędu Gminy w Wieprzu odbywać będzie się od strony parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej – dotyczy wszystkich załatwianych spraw.

2) Kasa Urzędu Gminy w Wieprzu, Gminnego Zakładu Wodociągów znajduje się na 1 piętrze - dojście również od strony OSP.

3) Mieszkańcy przyjmowani są tylko na umówione wcześniej spotkania.

4) We wtorki Urząd Gminy czynny jest w godzinach od 7:00 – 15:00.

5) Zgłoszenie zgonu i załatwianie pilnych spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywać się bezzwłocznie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

6) Dokumenty na Dziennik Podawczy złożyć będzie można w skrzynce podawczej wystawionej przed wejściem do Urzędu Gminy od strony parkingu przy OSP od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00.

Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek