ZMIANA W HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z dniem 1 stycznia 2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie wprowadza modyfikację w dotychczasowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Dotyczy ona zmiany terminu odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych w Wieprz Górka od strony ul. Starowiejskiej w tym przysiółki Kuwik i Wronowiecoraz mieszkańców posesji zlokalizowanych w Wieprz Dół wzdłuż drogi na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie dostępnym tutaj.