Zmarł Karol Herma

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2018 roku zmarł Karol Herma,  wieloletni sołtys sołectwa Wieprz,współtwórca oraz absolwent Technikum Rolniczego w Wieprzu, działacz oświaty rolniczej w Wieprzu, działacz samorządowy, społeczny działacz komitetów ds. gazyfikacji, telefonizacji wsi Wieprz, budowy kaplicy oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieprzu.

Członek rad nadzorczych: Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wieprzu, Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN, Banku Spółdzielczego w Andrychowie, prezes Kółka Rolniczego w Wieprzu, członek zarządu Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu, skarbnik Spółki Wodnej w Wieprzu.  Zaangażowany w działalność lokalnych stowarzyszeń. Członek Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu oraz Koła Łowieckiego SZARAK. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wieprzu, współorganizator Solidarności Rolniczej na terenie województwa bielskiego.

 

Za działalność społeczną oraz zawodową został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 kwietnia 2018 r. (tj. w poniedziałek)  o godzinie 12:00 w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wieprzu.

 

Rodzinie Zmarłego, wyrazy serdecznego współczucia w imieniu współpracowników składa Wójt Gminy Wieprz.