Zawiadomienie XVI Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 24 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wieprz
Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.Uchwalenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Gminy Wieprz obrębie Gierałtowiczki.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.

6.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła