Zawiadomienie XV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 23 marca 2016 roku (środa)  o godz. 13.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Wieprz

Porządek obrad:

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.  Uchwalenie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu obrad XIII i XIV Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XIII i XIV Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5.  Interpelacje.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2015.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu za rok 2015.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu za rok 2015.
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na  interpelacje.
12. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekt uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy
Pobierz pozostałe projekty uchwał