Zawiadomienie XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 8.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wieprz nr XIII/125/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Gminy Wieprz nr 3 w Wieprzu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła