Zawiadomienie XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 26 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XIV Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/108/2016 Rady Gminy Wieprz
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowościach: Frydrychowice, Nidek, Gierałtowiczki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz
w 2016r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz
z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
8. Informacja na temat zebrań wiejskich.
9. Zakończenie posiedzenia.

 


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekty uchwał