Zawiadomienie VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 18 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 7.30 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał