Zawiadomienie podatek

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 16 września (poniedziałek) 2013r.

Gierałtowice i Gierałtowiczki – Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach:
16 września (poniedziałek) 2013r. w godzinach od 10.30 do 12.30; 

 

Nidek – Wiejski Dom Kultury w Nidku:
16 września (poniedziałek) 2013r. w godzinach od 8.00 do 10.00; 

 

Przybradz – Dom Strażaka w Przybradzu:
16 września (poniedziałek) 2013r. w godzinach od 8.00 do 10.00; 

 

Frydrychowice – Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach:
16 września (poniedziałek) 2013r. w godzinach od 10.30 do 12.30.