Zawiadomienie podatek

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 15 maja (piątek) 2015r.

Frydrychowice – Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach:
15 maja (piątek) 2015r.w godzinach od 10.00 do 11.30.

Gierałtowice i Gierałtowiczki – Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach:
15 maja (piątek) 2015r.w godzinach od 10.00 do 11.30;

Nidek – Wiejski Dom Kultury w Nidku:
15 maja (piątek) 2015r.w godzinach od 8.00 do 9.30;

Przybradz – Dom Strażaka w Przybradzu:
15 maja (piątek) 2015r.w godzinach od 8.00 do 9.30;