Zawiadomienie I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że  w dniu 27 listopada 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz. 

Porządek obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
8. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy.
9. Ślubowanie Wójta Gminy.
10. Wystąpienie Wójta Gminy.
11. Powołanie Stałych Komisji Rady Gminy.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.


Wójt Gminy Wieprz
/-/ Małgorzata Chrapek