Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne w ramach planowanych do ogłoszenia naborów wniosków z zakresu "Wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD poprzez realizację operacji o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym" w ramach PROW na lata 2014-2020.

  • Przedstawicieli Gmin: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim 22 czerwca 2017 godzina 10:00
  • Przedstawicieli Gmin: Wieprz i Kęty 29 czerwca 2017 godzina 10:00

Spotkania odbędą się w siedzibie Biura LGD - Rajsko ul. Edukacyjna 9
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 19 czerwca 2017 roku pod numerem tel : 33 843 60 28 lub mailowo biuro@dolinasoly.eu

zapraszamy na stronę internetową http://dolinasoly.eu/spotkania-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych,1128