Zaproszenie do złożenia oferty

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Wieprz na obszarze Gminy Wieprz (postępowanie znak GZGŚ.271.7.2020).

Czytaj więcej