Zamiast iść na wagary posprzątali okolice

Uczniowie wraz z opiekunami z Zespołów Szkolno Przedszkolnych z terenu gminy Wieprz postanowili w sposób uroczysty i nietypowy powitać wiosnę zbierając śmieci z okolic swoich szkół.
W akcji wzięło udział kilkudziesięciu uczniów. Śmieci zostały zebrane z głównych szlaków szlaków komunikacyjnych, a także terenów pobliskich lasów. Zadaniem akcji jest uświadomienie jak ważne jest poszanowanie środowiska. W ten sposób dzieci chcą zachęcić innych do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia.