Zajęcia na PZU Trasie Zdrowia

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w działaniach animacyjnych, które organizowane będą na oddanej do użytku PZU Trasie Zdrowia (trasa sportowo – rekreacyjna powstała w pobliżu kompleksu sportowego w Wieprzu oraz nad potokiem Wieprzówka).

 W przypadku korzystnych warunków pogodowych działania rozpoczną się ostatnim tygodniu listopada oraz kontynuowane będą w latach następnych.

„Liga małych mistrzów”–czyli ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci z klas I–III szkoły podstawowej z terenu całejgminy. Do udziału w zajęciach zapraszamy także rodziców. Oprócz biernego śledzenia poczynań dzieci będą oni mogli skorzystać z powstałej PZU Trasy Zdrowia oraz z wypożyczalni sprzętu sportowego, którego zakup sfinansowanyzostanie ze środków Fundacji PZU.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o dokonywanie zgłoszeń pod nr tel.: 668-467-653.

„Zdrowo, bo na sportowo” – działanie to kierujemy do kobiet z terenu Gminy Wieprz zainteresowanych spędzaniem wolnego czasuna świeżym powietrzu. Program zajęć dostosowany będzie dopotrzeb i zainteresowań uczestniczek, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o dokonywanie zgłoszeń pod nr tel.: 668-467-653.

„Mini bieg na orientację” – działanie skierowane dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Wieprz. Do biegu wykorzystana zostanie oddana do użytku PZU Trasa Zdrowia oraz teren nad potokiem Wieprzówka. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną mapy oraz kompasy. Na mapie zaznaczone zostanąpunkty kontrolne, które uczestnicy potwierdzać będą w odpowiedniej kolejności w jak najkrótszym czasie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o dokonywanie zgłoszeń pod nr tel.: 793-916-779.

„Międzypokoleniowy dzień aktywności na PZU Trasie Zdrowia w Wieprzu” - jedna z kilku imprez zaplanowanych do realizacji w IV kw. 2014 r. na PZU Trasie Zdrowia w Wieprzu.
Celem projektu jest aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa. Działania kierujemy doseniorów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz.Uczestnikom proponujemy dwa modułydziałań:
- aktywizujące seniorów, aby wzmocnić aktywność osób starszego pokolenia;
- integrujące pokolenia, aby stworzyć wspólneprzedsięwzięcia i pracować razem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o dokonywanie zgłoszeń pod nr tel.: 793-916-779.

Wszystkie w/w zajęcia organizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Dokładny harmonogram i godziny organizacji zajęć dostosowane zostaną do potrzeb uczestników.