Z komputerem na TY

Persona  Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu zaprasza do bezpłatnego  udziału w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu:„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Szkolenia  ECDL Start skierowane są do 190 osób  w wieku 50-64l.  z wykształceniem max średnim, zamieszkałych na obszarze województwa małopolskiego, z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego,
nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego;

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Szkolenia ECDL Start składają się z 4 modułów (64h):
1.    Moduł I  Podstawy technik informatycznych
– podstawy użytkowania i zastosowań komputerów.
2.    Moduł II   Użytkowanie komputerów
– praca z ikonami, oknami, zarządzanie i praca z plikami, kompresja plików, zabezpieczenia przed wirusami, drukowanie.
3.    Moduł III  Przetwarzanie tekstów
– praca z aplikacją, przetwarzanie tekstu, ustawienia programu, podstawowe operacje, obiekty, tworzenie tabel, wstawianie grafiki i wykresów, korespondencja seryjna.
4.    Moduł IV  Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
– Internet, nawigacja między stronami www, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna.
Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:
•    osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek;
•    osoby  z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym;
•     osoby z wykształceniem zawodowym;
•    osoby zamieszkujące tereny wiejskie;
•    osoby niepełnosprawne;  
•    osoby bezrobotne;
•    osoby długotrwale bezrobotne;
•    kobiety;
•    osoby w wieku powyżej 55 roku życia;
•    osoby zamieszkałe w powiecie dąbrowskim, limanowskim lub nowosądeckim.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Uczestnicy  będą mielimożliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdów jeśli zajęcia będą odbywały się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Persona Ośrodek  Szkoleniowo-Doradczy             Biuro projektu:
ul. Lotnicza 60                            ul. Jana Dekerta 12
88-100 Inowrocław                        30-703 Kraków,
Tel: 733-749-240                        Tel.: 784 065 941