Wywóz Odpadów Komunalnych za 1 stycznia 2021r. dot. Gierałtowic

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 1 stycznia 2021r. (I piątek), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 5 stycznia 2021r. (tj. I wtorek miesiąca).