Wyniki zapytania cenowego

Wyniki zapytania cenowego na zabezpieczenie stałego dostępu do internetu dla komputerów stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieprz - Beneficjentów Ostatecznych (BO) wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w świetlicy internetowej WDK Przybradz (3 stanowiska komputerowe w ramach projektu pn. "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wieprz"