Wskaźnik rybackości

Obowiązek podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23.

Dane pochodzące z powyższych kwestionariuszy statystycznych zostaną wykorzystane do obliczania „wskaźnika rybackości” dla stowarzyszeń. Wykazanie określonej wartości „wskaźnika rybackości” będzie niezbędne do udowodnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia i produkcji w sektorze rybackim, co pozwoli stowarzyszeniu uzyskać status Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (RLGD).

 

Pobierz pismo