Wręczenie Medali za Zasługi dla Obronności Kraju

W dniu 28 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Wieprz zostały wręczone Srebrne Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu medale wręczył mjr Cezary Pązik oraz Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wieprz Mieczysławem Żyłą. Jest to odznaczenie przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej w celu szczególnego uhonorowania rodziców, którzy wychowali troje lub więcej dzieci na wzorowych żołnierzy. Z Gminy Wieprz medale otrzymały 23 osoby.